Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55306
Title: Cảm nhận ngày đức phật thành đạo
Authors: Minh Hạnh Đức
Keywords: Phật giáo;Đức phật thành đạo
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 2/2014 ; 2 tr. ; TNS08791
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55306
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08791.pdf
  • Description : 
  • Size : 11.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.