Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55309
Title: Nền tảng căn bản của nhận thức và hành động tích cực
Authors: Phan Minh Đức
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 2/2014 ; 3 tr. ; TNS08794
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55309
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08794.pdf
  • Description : 
  • Size : 16.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.