Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55312
Title: Khi vua chúa mộ Phật
Authors: Diệu Hòa
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Diệu Hòa. (2014). Khi vua chúa mộ Phật. Tạp chí nghiên cứu phật học, Số 2, 45-47
Series/Report no.: Tạp chí nghiên cứu phật học
Abstract: Phật giáo là nền giáo dục trí tuệ được mở ra bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - một đấng Giác Ngộ xuất thân từ dòng dõi vua chúa trong xã hội Ấn Độ cổ, khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam rồi đến Trung Quốc từ thời phong kiến quân chủ đến nay, nền giáo dục ấy được các vị vua hết sức tôn sùng, từ đó các vị vua cảm hóa long dân bằng Phật pháp, giúp trong cõi vững vàng, tôn sùng Phật giáo, xã hội thịnh trị. Và cách sống với Phật pháp của họ vẫn đáng để đời sau bây giờ học theo
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55312
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08797.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.