Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55320
Title: Tế lễ thế nào mới đúng Pháp
Authors: Thích, Huệ Sĩ
Keywords: Phật giáo;Tế lễ
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Thích, H. S. (2014). Tế lễ thế nào mới đúng Pháp. Tạp chí nghiên cứu phật học, 4, 14-15.
Series/Report no.: Tạp chí nghiên cứu phật học
Abstract: Cũng trong lời dạy về tế đàn, Phật cũng đưa ra một số cách làm ít tốn kém, ít phiền não nhưng lại có kết quả thiết thực hơn. Cũng trong lời dạy về tế đàn, Phật cũng đưa ra một số cách làm ít tốn kém, ít phiền não nhưng lại có kết quả thiết thực hơn như là: bố thí, cúng dường, xây dựng tịnh xá, Quy y, giữ Giới,… Trong những yếu tố trên thì yếu tố “giữ giới” có liên quan gián tiếp đến sự bình đẳng của chúng sanh.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55320
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08804.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.