Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55332
Title: Con xin làm sen nhỏ và nâng đôi gót hài
Authors: Lê Đàn
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 4/2014 ; 2 tr. ; TNS08816
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55332
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08816.pdf
  • Description : 
  • Size : 11.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.