Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55358
Title: Nhà nước, thị trường và viện trợ , Những vai trò mới định lại / Nhóm chuyên gia của cơ quan Phát triển quốc tế Thuỵ Điển
Keywords: Kinh tế;Nhà nước;Viện trợ
Issue Date: 1995
Publisher: Khoa học xã hội
Citation: 164 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55358
Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_G0_32964_01.pdf
  • Description : 
  • Size : 14.21 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : V_G0_32964_02.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.