Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55411
Title: Suy nghĩ về việc cúng và lễ phật
Authors: PTS. Nguyễn, Thị Quế
Keywords: Suy nghĩ;Cúng Phật
Issue Date: 2017-01
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Thường thì có 9 hình thức biểu hiện được coi là lễ Phật
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 1/2017 ; 2 tr. ; TNS10701
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55411
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10701.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.