Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55416
Title: Giáo dục Israel: Thúc đẩy sáng tạo
Authors: Cong Van Tran, Hue Thi Tran, Ariel Cegla
Keywords: Giáo dục; Israel; sáng tạo; bài học; Việt Nam.
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số 1S (2016) 125-137;
Abstract: Bài viết khám phá và mô tả một cách sơ bộ về hoàn cảnh đất nước, nền văn hóa và hệ thống giáo dục của Israel kể từ khi lập quốc vào 1948 đến nay. Kể từ khi lập quốc đến nay, Israel đã có những bước phát triển không ngừng về mọi mặt an ninh, ngoại giao, kinh tế, giáo dục. Chính phủ Israel xác định nguồn tài nguyên lớn nhất mà đất nước này có chính là con người: những người dân Israel với bản chất vượt khó, biết ước mơ và luôn vươn tới sự sáng tạo, đột phá. Để tối ưu hóa nguồn nhân lực, Israel cần một hệ thống giáo dục hiệu quả, và không thể phủ nhận hệ thống giáo dục, các chính sách giáo dục và các mô hình giáo dục đã đóng vai trò không nhỏ vào việc giúp đất nước này đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực mà đặc biệt là về khoa học, công nghệ. Việt Nam và Israel có nhiều điểm tương đồng về lịch sử với những cuộc chiến tranh giữ nước, về sự thông minh và khả năng vượt khó của người dân. Trong bài viết này, nhóm tác giả phân tích những đặc điểm của hệ thống giáo dục, các chính sách giáo dục và các mô hình giáo dục thành công của Israel trong việc nuôi dưỡng và phát triển tư duy sáng tạo và tính đột phá. Giữa nhiều điều đáng học hỏi, bài viết tập trung vào khai thác sự sáng tạo của con người Israel dưới góc độ giáo dục. Một số ví dụ về mô hình trường học, cách thức tổ chức hoạt động giáo dục được đưa ra, từ đó rút ra những gợi ý và bài học kinh nghiệm cho giáo dục Việt Nam
Description: tr.125-137
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55416
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4410-145-8186-1-10-20170427.pdf
  • Description : 
  • Size : 291.88 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.