Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55418
Title: Hãy tìm các bậc thiện trí thức và người hiền giỏi
Authors: Trần, Đức Công
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2003
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 1/2003 ; 5 tr. ; TNS10414
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55418
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10414.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.