Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55420
Title: Thiền học Lý - Trần với bản sắc dân tộc
Authors: Nguyễn, Công Lý
Keywords: Thiền học;Lý - Trần
Issue Date: 2017-01
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Tìm hiểu hệ thống thiền học Trúc Lâm Yên Tử không chỉ đơn thuần là tìm hiểu giáo chỉ của ba vị tổ: Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang…
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 1/2017 ;4 tr. ; TNS10702
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55420
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10702.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.