Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55433
Title: Sự uyển chuyển trong quá trình tiếp cận cặp phạm trù triết học "Sắc" - "Không" của Phật giáo
Authors: Đỗ, Đức Thịnh
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2003
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 2/2003 ; 4 tr. ; TNS10422
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55433
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10422.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.