Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55438
Title: Phong trào Chấn Hưng Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam (tiếp theo và hết)
Authors: Đỗ, Công Định
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2003
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Đỗ, C. Đ. (2003). Phong trào Chấn Hưng Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam (tiếp theo và hết). Tạp chí nghiên cứu phật học, số 2, 20-24
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Phật học
Abstract: Cũng gần với quan điểm của Hòa thượng Trí Hải (khi nói về vai trò của việc đào tạo Tăng, Ni trong việc chấn hưng Phật giáo)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55438
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10425.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.