Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55440
Title: Một vài đính chính vê ngày thành lập Hội Phật giáo Bắc Kỳ
Authors: Nguyễn, Đại Đồng
Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2003
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 2/2003 ; 3 tr. ; TNS10426
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55440
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10426.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.