Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55445
Title: Việt Nam và bài toán năng suất trong nỗ lực đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế
Authors: Khuong Minh Vu
Keywords: TFP; năng suất lao động; phát triển kinh tế; Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số 1S (2016) 190-201;
Abstract: Bài viết này đánh giá và phân tích động thái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong ba thập kỷ đổi mới vừa qua. Bài viết cho thấy tăng trưởng của Việt Nam còn chưa thật mạnh mẽ, dưới mức tiềm năng, và bước vào xu thế suy giảm quá sớm, khi thu nhập bình quân đầu người còn rất thấp. Bài viết ch ra rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là hạn chế của Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy tăng năng suất và hiệu quả của nền kinh tế. Hạn chế này là do Việt Nam chưa coi trọng tối đa phát huy ba động lực thúc đẩy tăng trưởng năng suất và hiệu quả. Đó là, đổi mới sáng tạo, nắm bắt công nghệ, và nâng cấp khả năng hấp thụ khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp; thiết kế và phối thuộc chiến lược trong thúc đẩy chuyển dịch nguồn lực từ ngành nghề và sản phẩm có giá trị thấp sang giá trị cao; và kiểm soát tham nhũng trong các dự án đầu tư công và loại bỏ hoạt động kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước. Bài viết đưa ra một số khuyến nghị bước đầu giúp Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ nỗ lực tăng năng suất và hiệu quả nền kinh tế
Description: tr. 190-201
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55445
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4431-145-8231-1-10-20170428.pdf
  • Description : 
  • Size : 596.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.