Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55451
Title: Tái cơ cấu kinh tế Việt Nam - các rủi ro và giải pháp
Authors: Luoc Dai Vo
Keywords: Tái cơ cấu kinh tế, thách thức, rủi ro, Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số 1S (2016) 236-240;
Abstract: Chủ trương tái cơ cấu kinh tế đã tập trung vào ba lĩnh vực: đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và hệ thống ngân hàng thương mại với mục tiêu là chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu. Chủ trương này đã được chính phủ triển khai và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên hiện đang phải đối mặt với những thách thức và rủi ro, cần có sự phân tích, kiến giải và quan trọng hơn là phải có những giải pháp thích hợp
Description: tr. 236-240
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55451
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4444-145-8261-1-10-20170428.pdf
  • Description : 
  • Size : 161.4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.