Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55464
Title: Giáo lý, Giáo điều căn bản của đạo Phật là gì?
Authors: Thích Thánh Nghiêm
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2003
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 3/2003 ; 2 tr. ; TNS10440
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55464
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10440.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.