Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55468
Title: Đạo Phật và năm điều Thánh giới
Authors: Pháp, Vương Tử
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2003
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Pháp, V. T (2003). Đạo Phật và năm điều Thánh giới. Tạp chí nghiên cứu phật học, số 3/2003, 22-23.
Series/Report no.: Tạp chí nghiên cứu phật học
Abstract: Năm điều Thánh giới của Đạp Phật còn được gọi là Ngũ giới hay Năm giới. Vậy "Giới" là gì? Gốc cảu từ giới được hiểu như thế nào cho đúng với các nội dung của Thánh giới. Giới - nghĩa là đề phòng, ngăn ngừa những lỗi lầm hoạn nạn đối với thân tâm con người. Các tôn giáo bạn cũng có "giới" riêng của họ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55468
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10443.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.