Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55477
Title: Đôi điều cảm nghĩ khi đọc một bài phê bình góp ý về việc giảng kinh và dịch kinh
Authors: Quảng Tấn Nguyễn Đức Tuấn
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2003
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 3/2003 ; 4 tr. ; TNS10451
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55477
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10451.pdf
  • Description : 
  • Size : 14.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.