Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55480
Title: Đã bắt đầu công việc tu bổ hai pho tượng chùa Đậu
Authors: Thành Nam Định
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2003
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 3/2003 ; 4 tr. ; TNS10454
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55480
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10454.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.