Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55486
Title: "...Giáo lý Phật giáo tuyên truyền mọi thứ trong đời người đều là khổ - tất cả thế giới đều là không, không phải lưu luyến, càng không cần đeo đuổi ..."có đúng không?
Authors: Thích, Minh Quang
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2017
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 1/2017 ;3 tr. ; TNS10716
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55486
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10716.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.