Policy and Management Studies : [64]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 64
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Ngoc Ca (2018)

 • The paper examines the process of technology transfer from British industrial companies to Vietnamese companies, to look at the obstacles of this process, especially in dealing with different business culture environments. The study uses the case studies method, conducting interviews with about ten companies working in oil and gas service industry. Since this is only a first stage of the longer term project, only preliminary results were discussed. Therefore, a company in civil engineering consulting has been examined for comparison. The paper argues that the differences in perception of the same operation activity like service in oil and gas industry are crucial factors to take into ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Tấn (2018)

 • Quan điểm, chủ trương của Đảng ta là nhất quán thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, tạo điều kiện để các dân tộc cùng phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cả cộng đồng các dân tộcViệt Nam.Đại hội Đảng lần thứ XII chỉ rõ: "Thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới…làm tốt công tác định canh, định cư và xây dựng vùng kinh tế mới. Quy hoạch, phân bố, sắp xếp lại dân cư, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo anninh, quốc phòng”. Đảng, Nhà nước ban hành các chương trình, chính sách nhằm bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đản...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Nhật Linh (2018)

 • Trong những năm đầu thế kỷ XV, việc triều Minh mở rộng ảnh hưởng xuống phía Nam, đặc biệt là với cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt, đã đặt các quốc gia khác ở Đông Á trước những nguy cơ tương tự. Trong bối cảnh ấy, dựa trên những kinh nghiệm và hiểu biết về quan hệ Minh – Đại Việt đầu thế kỷ XV, Triều Tiên đã xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách Sự đại trong ngoại giao với nhà Minh. Sự thực thi chính sách này, nỗ lực của Triều Tiên trong việc thần phục, duy trì quan hệ ổn định với triều Minh và nhấn mạnh tính chính thống dòng họ Lý ở Triều Tiên đã cho thấy sự ứng đối của họ trước những sự biến trong quan hệ Minh – Đại Việt. Chính sách Sự đại, với tư cách là sách lược tồ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Hương (2018)

 • Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề môi trường và tài nguyên nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng. Vì vậy, trước bối cảnh như hiện nay, công tác quản lý cần phải có những định hướng trước mắt cũng như dài hạn trong xây dựng chiến lược, chính sách, muốn vậy cần phải làm tốt công tác dự báo. Khác với cách tiếp cận khép kín của dự báo truyền thống, cách tiếp cận dự báo dài hạn (foresight) được xem như là cách thức giao tiếp, trao đổi và thỏa thuận giữa các thành phần khác nhau trong xã hội, từ đó phát hiện ra những giá trị khoa học, kinh tế, văn hóa và xã hội có đóng góp lớn cho xã hội chung trong tương lai, đồng thời tích hợp được trong quá trình dự báo ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Vinh (2018)

 • Trong bài viết này, từ góc độ tiếp cận triết học, tác giả tập trung phân tích một số vấn đề đặt ra từ thực trạng thực hiện vai trò của Nhà nước trong đảm bảo phân phối công bằng. Bài viết gồm ba nội dung chính: Thứ nhất, phân tích những yếu kém của Nhà nước trong đảm bảo phân phối công bằng như việc Nhà nước can thiệp bất hợp lý vào quan hệ phân phối, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ hoạch định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách phân phối. Thứ hai, chỉ ra hệ quả của thực trạng Nhà nước chưa thực hiện tốt vai trò quản lý, điều tiết, phân phối – đó là sự phân hóa giàu nghèo đang có xu hướng doãng ra và đã có biểu hiện phân cực, đe dọa sự ổn định và phát triển xã hội. Thứ ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Trang; Phạm, Hồng Nhung (2018)

 • Liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Ở Việt Nam, mặc dù đã có cơ chế tự chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) song mối liên kết này thực tế chưa mạnh. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan cản trở việc hình thành và phát triển mối liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất. Trên cơ sở khảo sát 4 trường đại học, 4 viện nghiên cứu ở miền Bắc Việt Nam, bài viết phân tích nguyên nhân cản trở liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường liên kết nghiên cứu – sản xuất. Theo đó, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, là nhà đầu tư và tiêu thụ sản p...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Phú Hải (2018)

 • Nghiên cứu đã làm sáng tỏ sự tương đồng và sự khác biệt, tính phổ quát và đặc thù trong lý luận phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, kinh tế xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp và công cụ chính sách xanh trong quá trình hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách công để đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Nghiên cứu về nhóm các công cụ chính sách xanh trong các ngành, lĩnh vực khác nhau là nhu cầu nghiên cứu mới phục vụ mục tiêu phát triển bền vững ở nước ta hiện nay.

 • 4134-133-7919-1-10-20180323.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Cao Thành (2017)

 • Góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đang là một vấn đề hết sức mới mẻ. Pháp luật Việt Nam chưa có các quy định chi tiết về vấn đề này đã tạo ra rào cản lớn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung giữa nhà đầu tư và chủ sở hữu sáng chế. Để thúc đẩy sự phát triển của các hệ sinh thái khởi nghiệp đòi hỏi phải có hành lang pháp lý cụ thể để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (start-ups). Bài viết tập trung phân tích, làm rõ những vướng mắc về góp vốn bằng sáng chế trong start-ups, từ đó kiến nghị một số giải pháp khắc phục nhằm ...

 • 4133-133-7913-1-10-20180323.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Tiến Dũng (2017)

 • Nhìn trước công nghệ được áp dụng cho các ngành và lĩnh vực kỹ thuật cụ thể như công nghệ nano, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và truyền thông,... ở mức độ ngắn hạn, trung hạn, hoặc dài hạn. Bài viết này chỉ nêu phương pháp nhìn trước công nghệ triển vọng ở nhiều mức độ khác nhau theo đối tượng, phạm vi và quy mô ở cấp quốc gia, ngành, lĩnh vực và tổ chức. Dựa trên kỹ thuật xây dựng lộ trình thương mại hóa công nghệ, triển vọng phát triển của các công nghệ mới có thể được nhìn trước trên cơ sở những số liệu, thông tin thu được.

 • 4075-133-7912-1-10-20180323.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hồng Lan; Phạm, Quốc Trị (2017)

 • Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, phân tán hiện nay ở Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) không chỉ đóng vai trò trong khâu thu gom mà còn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bảo quản, sơ chế hoặc chế biến nông sản sau thu hoạch. Theo số liệu của Tổng cục Thống Kê, 94% trong tổng số gần 600.000 doanh nghiệp của Việt Nam hiện này là loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam xếp thứ hạng 99/144 quốc gia khảo sát, thấp hơn mốt số quốc gia đứng đầu trong khu vực Đông nam Á như: Malaysia, Indonesia, Thailand … Mặc dù công nghệ bảo quản, chế biến ở trình độ thấp, nhưng hầu hết nông sản sau thu hoạch đều được trải qua quá trình bảo quản, sơ ch...

 • 4131-133-7911-1-10-20180323.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hương (2017)

 • Chủ trương đổi mới toàn diện kinh tế và chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra trong hai giai đoạn lịch sử khác nhau. Chủ trương đổi mới được đề ta từ Đại hội VI (1986), xác định trọng tâm là đổi mới toàn diện nền kinh tế, chuyển nền kinh tế từ tự cung, tự cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Tiếp nối tư duy đổi mới kinh tế của Đảng đề ra từ Đại hội VI, Đảng ta đề ra chủ trương đổi mới toàn diện kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu lại nền kinh tế được đề ra từ Đại hội XI (2011), được bổ sung phát triển trong Đại hội XII (2016).

 • 4128-133-7909-1-10-20180323.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Thanh Trường; Nguyễn, Văn Khánh; Nguyễn, Thị Quỳnh Anh (2017)

 • Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những vùng tiềm năng phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thủy sản xuất khẩu. Mặc dù có tỷ lệ lao động đông đảo, song nguồn nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) của vùng hiện nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển KH&CN – một trong những đòn bẩy cho tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Bài báo tập trung phân tích một số khía cạnh chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực KH&CN từ tiếp cận di động xã hội, từ đó khái quát kịch bản về phát triển lực lượng lao động đặc biệt này. Nội dung của bài báo góp phần cung cấp thêm các luận cứ cho quá trình hoạch ...

 • 4125-133-7857-1-10-20171107.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Đại Dương; Đào, Thanh Trường (2017)

 • Khái niệm vườn ươm doanh nghiệp xuất hiện ở Việt Nam gần chục năm nay, tuy nhiên, đối với phần đông doanh nghiệp và người dân, thuật ngữ này vẫn còn khá mới mẻ. Chính vì lý do đó, những tác giả nghiên cứu về ươm tạo doanh nghiệp công nghiệp không nhiều và mới chỉ dừng lại ở việc nhận diện những khó khăn ở một trung tâm ươm tạo, đưa ra những đề án xây dựng vườn ươm cụ thể, tuy nhiên, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam chưa được nhìn nhận một cách tổng thể và chưa được đánh giá một cách toàn diện. Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ (technology business incubator) là một dạng của vườn ươm doanh nghiệp tập trung vào ươm tạo các doanh nghiệp dựa trên công nghệ (technology based e...

 • 4118-133-7853-1-10-20171107.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tạ, Thị Bích Ngọc (2017)

 • Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói là một trong tám mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) được 189 quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhất trí phấn đấu đạt được vào năm 2015. Tại Việt Nam, giảm nghèo là chiến lược nhằm giải quyết đói nghèo và phát triển kinh tế quốc gia được thực hiện xuyên suốt trong nhiều thập kỷ thông qua nhiều chính sách cụ thể và bằng nhiều góc độ tiếp cận. Sử dụng tiếp cận dựa trên quyền con người, bài viết đánh giá những nội dung chủ yếu trong chính sách giảm nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các định hướng xây dựng chính sách trong thời gian tới.

 • 4117-133-7851-1-10-20171107.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quốc Thành (2017)

 • Phát triển kinh tế-xã hội vùng và tăng cường liên kết vùng là những vấn đề có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và được hình thành, tồn tại một cách khách quan trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nhiềuquốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.Có nhiều các tiếp cận khác nhau khi nghiên cứu vùng và liên kết vùng, nhưng nhìn chung, cơ sở lý luận về vùng, phát triển kinh tế vùng, liên kết phát triển vùng chủ yếu được căn cứ theo các lý thuyết về phân cực, phân vùng, tăng trưởng kinh tế, kinh tế không gian, quy hoạch phát triển,… Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng mở rộng sự hội nhập với thế giới, nền kinh tế đất nước đứng trước nhiều thách thức mới, chính sách phát triển vùng, l...

 • 4116-133-7838-1-10-20171107.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Kim (2017)

 • Là một quốc gia thuộc Đông Nam Á bán đảo, từ những thế kỷ trước, sau Công nguyên, trên lãnh thổ Việt Nam đã hình thành các nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh - Chămpa, Óc Eo - Phù Nam nổi tiếng. Chủ nhân các nền văn hóa đó đã thể hiện rõ đặc tính văn hóa biển, tư duy hướng biển. Qua các tuyến giao lưu kinh tế, văn hóa trên biển, các nền văn hóa cổ đã có nhiều mối liên hệ với các trung tâm văn hóa, văn minh phương Đông và thế giới. Làm chủ một không gian biển giàu tiềm năng, có nhiều hải cảng tự nhiên nổi tiếng đồng thời có vị trí giao thương trọng yếu ở Đông Á nên biển Việt Nam đã sớm trở thành môi trường sống và là mạch nguồn chủ đạo trong giao lưu kinh tế, văn hoá... với thế giới bên...

 • 4111-133-7843-1-10-20171107.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Văn Hải (2017)

 • Sự ra đời của internet đã tác động không nhỏ đến lĩnh vực quyền tác giả, internet có thể giúp tác giả đưa tác phẩm của mình tới công chúng một cách thuận tiện, nhanh chóng. Nhưng internet cũng cho phép các hành vi sao chép trái phép tác phẩm, gây phương hại đến quyền tài sản của chủ sở hữu tác phẩm. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, việc nhanh chóng chia sẻ kết quả nghiên cứu là cần thiết, nó giúp ích cho sự phát triển của khoa học và công nghệ, từ đó hình thành nhu cầu “truy cập mở” (Open Access). Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc nhanh chóng đưa tri thức khoa học và công nghệ vào trường học là việc làm cấp bách, từ đó hình thành nhu cầu về “tài nguyên giáo dục mở” (Open Ed...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 64

Policy and Management Studies : [64]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 64
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Ngoc Ca (2018)

 • The paper examines the process of technology transfer from British industrial companies to Vietnamese companies, to look at the obstacles of this process, especially in dealing with different business culture environments. The study uses the case studies method, conducting interviews with about ten companies working in oil and gas service industry. Since this is only a first stage of the longer term project, only preliminary results were discussed. Therefore, a company in civil engineering consulting has been examined for comparison. The paper argues that the differences in perception of the same operation activity like service in oil and gas industry are crucial factors to take into ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Tấn (2018)

 • Quan điểm, chủ trương của Đảng ta là nhất quán thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, tạo điều kiện để các dân tộc cùng phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cả cộng đồng các dân tộcViệt Nam.Đại hội Đảng lần thứ XII chỉ rõ: "Thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới…làm tốt công tác định canh, định cư và xây dựng vùng kinh tế mới. Quy hoạch, phân bố, sắp xếp lại dân cư, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo anninh, quốc phòng”. Đảng, Nhà nước ban hành các chương trình, chính sách nhằm bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đản...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Nhật Linh (2018)

 • Trong những năm đầu thế kỷ XV, việc triều Minh mở rộng ảnh hưởng xuống phía Nam, đặc biệt là với cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt, đã đặt các quốc gia khác ở Đông Á trước những nguy cơ tương tự. Trong bối cảnh ấy, dựa trên những kinh nghiệm và hiểu biết về quan hệ Minh – Đại Việt đầu thế kỷ XV, Triều Tiên đã xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách Sự đại trong ngoại giao với nhà Minh. Sự thực thi chính sách này, nỗ lực của Triều Tiên trong việc thần phục, duy trì quan hệ ổn định với triều Minh và nhấn mạnh tính chính thống dòng họ Lý ở Triều Tiên đã cho thấy sự ứng đối của họ trước những sự biến trong quan hệ Minh – Đại Việt. Chính sách Sự đại, với tư cách là sách lược tồ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Hương (2018)

 • Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề môi trường và tài nguyên nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng. Vì vậy, trước bối cảnh như hiện nay, công tác quản lý cần phải có những định hướng trước mắt cũng như dài hạn trong xây dựng chiến lược, chính sách, muốn vậy cần phải làm tốt công tác dự báo. Khác với cách tiếp cận khép kín của dự báo truyền thống, cách tiếp cận dự báo dài hạn (foresight) được xem như là cách thức giao tiếp, trao đổi và thỏa thuận giữa các thành phần khác nhau trong xã hội, từ đó phát hiện ra những giá trị khoa học, kinh tế, văn hóa và xã hội có đóng góp lớn cho xã hội chung trong tương lai, đồng thời tích hợp được trong quá trình dự báo ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Vinh (2018)

 • Trong bài viết này, từ góc độ tiếp cận triết học, tác giả tập trung phân tích một số vấn đề đặt ra từ thực trạng thực hiện vai trò của Nhà nước trong đảm bảo phân phối công bằng. Bài viết gồm ba nội dung chính: Thứ nhất, phân tích những yếu kém của Nhà nước trong đảm bảo phân phối công bằng như việc Nhà nước can thiệp bất hợp lý vào quan hệ phân phối, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ hoạch định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách phân phối. Thứ hai, chỉ ra hệ quả của thực trạng Nhà nước chưa thực hiện tốt vai trò quản lý, điều tiết, phân phối – đó là sự phân hóa giàu nghèo đang có xu hướng doãng ra và đã có biểu hiện phân cực, đe dọa sự ổn định và phát triển xã hội. Thứ ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Trang; Phạm, Hồng Nhung (2018)

 • Liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Ở Việt Nam, mặc dù đã có cơ chế tự chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) song mối liên kết này thực tế chưa mạnh. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan cản trở việc hình thành và phát triển mối liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất. Trên cơ sở khảo sát 4 trường đại học, 4 viện nghiên cứu ở miền Bắc Việt Nam, bài viết phân tích nguyên nhân cản trở liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường liên kết nghiên cứu – sản xuất. Theo đó, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, là nhà đầu tư và tiêu thụ sản p...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Phú Hải (2018)

 • Nghiên cứu đã làm sáng tỏ sự tương đồng và sự khác biệt, tính phổ quát và đặc thù trong lý luận phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, kinh tế xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp và công cụ chính sách xanh trong quá trình hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách công để đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Nghiên cứu về nhóm các công cụ chính sách xanh trong các ngành, lĩnh vực khác nhau là nhu cầu nghiên cứu mới phục vụ mục tiêu phát triển bền vững ở nước ta hiện nay.

 • 4134-133-7919-1-10-20180323.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Cao Thành (2017)

 • Góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đang là một vấn đề hết sức mới mẻ. Pháp luật Việt Nam chưa có các quy định chi tiết về vấn đề này đã tạo ra rào cản lớn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung giữa nhà đầu tư và chủ sở hữu sáng chế. Để thúc đẩy sự phát triển của các hệ sinh thái khởi nghiệp đòi hỏi phải có hành lang pháp lý cụ thể để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (start-ups). Bài viết tập trung phân tích, làm rõ những vướng mắc về góp vốn bằng sáng chế trong start-ups, từ đó kiến nghị một số giải pháp khắc phục nhằm ...

 • 4133-133-7913-1-10-20180323.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Tiến Dũng (2017)

 • Nhìn trước công nghệ được áp dụng cho các ngành và lĩnh vực kỹ thuật cụ thể như công nghệ nano, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và truyền thông,... ở mức độ ngắn hạn, trung hạn, hoặc dài hạn. Bài viết này chỉ nêu phương pháp nhìn trước công nghệ triển vọng ở nhiều mức độ khác nhau theo đối tượng, phạm vi và quy mô ở cấp quốc gia, ngành, lĩnh vực và tổ chức. Dựa trên kỹ thuật xây dựng lộ trình thương mại hóa công nghệ, triển vọng phát triển của các công nghệ mới có thể được nhìn trước trên cơ sở những số liệu, thông tin thu được.

 • 4075-133-7912-1-10-20180323.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hồng Lan; Phạm, Quốc Trị (2017)

 • Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, phân tán hiện nay ở Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) không chỉ đóng vai trò trong khâu thu gom mà còn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bảo quản, sơ chế hoặc chế biến nông sản sau thu hoạch. Theo số liệu của Tổng cục Thống Kê, 94% trong tổng số gần 600.000 doanh nghiệp của Việt Nam hiện này là loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam xếp thứ hạng 99/144 quốc gia khảo sát, thấp hơn mốt số quốc gia đứng đầu trong khu vực Đông nam Á như: Malaysia, Indonesia, Thailand … Mặc dù công nghệ bảo quản, chế biến ở trình độ thấp, nhưng hầu hết nông sản sau thu hoạch đều được trải qua quá trình bảo quản, sơ ch...

 • 4131-133-7911-1-10-20180323.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hương (2017)

 • Chủ trương đổi mới toàn diện kinh tế và chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra trong hai giai đoạn lịch sử khác nhau. Chủ trương đổi mới được đề ta từ Đại hội VI (1986), xác định trọng tâm là đổi mới toàn diện nền kinh tế, chuyển nền kinh tế từ tự cung, tự cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Tiếp nối tư duy đổi mới kinh tế của Đảng đề ra từ Đại hội VI, Đảng ta đề ra chủ trương đổi mới toàn diện kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu lại nền kinh tế được đề ra từ Đại hội XI (2011), được bổ sung phát triển trong Đại hội XII (2016).

 • 4128-133-7909-1-10-20180323.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Thanh Trường; Nguyễn, Văn Khánh; Nguyễn, Thị Quỳnh Anh (2017)

 • Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những vùng tiềm năng phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thủy sản xuất khẩu. Mặc dù có tỷ lệ lao động đông đảo, song nguồn nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) của vùng hiện nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển KH&CN – một trong những đòn bẩy cho tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Bài báo tập trung phân tích một số khía cạnh chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực KH&CN từ tiếp cận di động xã hội, từ đó khái quát kịch bản về phát triển lực lượng lao động đặc biệt này. Nội dung của bài báo góp phần cung cấp thêm các luận cứ cho quá trình hoạch ...

 • 4125-133-7857-1-10-20171107.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Đại Dương; Đào, Thanh Trường (2017)

 • Khái niệm vườn ươm doanh nghiệp xuất hiện ở Việt Nam gần chục năm nay, tuy nhiên, đối với phần đông doanh nghiệp và người dân, thuật ngữ này vẫn còn khá mới mẻ. Chính vì lý do đó, những tác giả nghiên cứu về ươm tạo doanh nghiệp công nghiệp không nhiều và mới chỉ dừng lại ở việc nhận diện những khó khăn ở một trung tâm ươm tạo, đưa ra những đề án xây dựng vườn ươm cụ thể, tuy nhiên, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam chưa được nhìn nhận một cách tổng thể và chưa được đánh giá một cách toàn diện. Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ (technology business incubator) là một dạng của vườn ươm doanh nghiệp tập trung vào ươm tạo các doanh nghiệp dựa trên công nghệ (technology based e...

 • 4118-133-7853-1-10-20171107.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tạ, Thị Bích Ngọc (2017)

 • Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói là một trong tám mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) được 189 quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhất trí phấn đấu đạt được vào năm 2015. Tại Việt Nam, giảm nghèo là chiến lược nhằm giải quyết đói nghèo và phát triển kinh tế quốc gia được thực hiện xuyên suốt trong nhiều thập kỷ thông qua nhiều chính sách cụ thể và bằng nhiều góc độ tiếp cận. Sử dụng tiếp cận dựa trên quyền con người, bài viết đánh giá những nội dung chủ yếu trong chính sách giảm nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các định hướng xây dựng chính sách trong thời gian tới.

 • 4117-133-7851-1-10-20171107.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quốc Thành (2017)

 • Phát triển kinh tế-xã hội vùng và tăng cường liên kết vùng là những vấn đề có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và được hình thành, tồn tại một cách khách quan trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nhiềuquốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.Có nhiều các tiếp cận khác nhau khi nghiên cứu vùng và liên kết vùng, nhưng nhìn chung, cơ sở lý luận về vùng, phát triển kinh tế vùng, liên kết phát triển vùng chủ yếu được căn cứ theo các lý thuyết về phân cực, phân vùng, tăng trưởng kinh tế, kinh tế không gian, quy hoạch phát triển,… Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng mở rộng sự hội nhập với thế giới, nền kinh tế đất nước đứng trước nhiều thách thức mới, chính sách phát triển vùng, l...

 • 4116-133-7838-1-10-20171107.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Kim (2017)

 • Là một quốc gia thuộc Đông Nam Á bán đảo, từ những thế kỷ trước, sau Công nguyên, trên lãnh thổ Việt Nam đã hình thành các nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh - Chămpa, Óc Eo - Phù Nam nổi tiếng. Chủ nhân các nền văn hóa đó đã thể hiện rõ đặc tính văn hóa biển, tư duy hướng biển. Qua các tuyến giao lưu kinh tế, văn hóa trên biển, các nền văn hóa cổ đã có nhiều mối liên hệ với các trung tâm văn hóa, văn minh phương Đông và thế giới. Làm chủ một không gian biển giàu tiềm năng, có nhiều hải cảng tự nhiên nổi tiếng đồng thời có vị trí giao thương trọng yếu ở Đông Á nên biển Việt Nam đã sớm trở thành môi trường sống và là mạch nguồn chủ đạo trong giao lưu kinh tế, văn hoá... với thế giới bên...

 • 4111-133-7843-1-10-20171107.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Văn Hải (2017)

 • Sự ra đời của internet đã tác động không nhỏ đến lĩnh vực quyền tác giả, internet có thể giúp tác giả đưa tác phẩm của mình tới công chúng một cách thuận tiện, nhanh chóng. Nhưng internet cũng cho phép các hành vi sao chép trái phép tác phẩm, gây phương hại đến quyền tài sản của chủ sở hữu tác phẩm. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, việc nhanh chóng chia sẻ kết quả nghiên cứu là cần thiết, nó giúp ích cho sự phát triển của khoa học và công nghệ, từ đó hình thành nhu cầu “truy cập mở” (Open Access). Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc nhanh chóng đưa tri thức khoa học và công nghệ vào trường học là việc làm cấp bách, từ đó hình thành nhu cầu về “tài nguyên giáo dục mở” (Open Ed...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 64