Policy and Management Studies : [77]

Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?
Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 77 tài liệu
 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Ngô, Hoài Sơn; Nguyễn, Văn Hòa (2018)

 • Trên cơ sở nghiên cứu một số tài liệu thứ cấp liên quan đến thực hiện chính sách biến đổi khí hậu ở chính quyền địa phương của Trung Quốc, bài viết tiến hành tổng thuật lại cách thức mà Trung Quốc làm cho chính quyền địa phương trở thành một chủ thể không thể thiếu trong quá trình thực hiện chính sách này. Từ đó phân tích và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Bài viết đúc kết được bốn bài học. Thứ nhất là cần kết hợp cách tiếp cận từ dưới lên và từ trên xuống trong quy trình chính sách ứng phó biến đổi khí hậu. Thứ hai, chính quyền địa phương phải thật sự chuyển hoá, lồng ghép các mục tiêu về môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mình. Thứ ba, x...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Nguyễn, Hoàng Nam; Hoàng, Thị Huê (2018)

 • Đẩy mạnh cách tiếp cận thị trường, giúp giảm gánh nặng cho Nhà nước và huy động được nguồn lực của nhiều thành phần trong xã hội, đang là xu hướng vận động chung của các chính sách trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bài viết này phân tích bản chất của cách tiếp cận này và bàn luận về các điều kiện cần để thực hiện thành công, dựa trên các kinh nghiệm từ Hoa Kỳ và một số nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Đặc biệt, bài viết còn tổng hợp một số giải pháp cụ thể, là bài học có thể được áp dụng tại Việt Nam khi thực hiện cách tiếp cận này

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Nguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Hữu Thành Chung; Nghiêm, Xuân Huy; Mai, Thị Quỳnh Lan; Trần, Thị Bích Liễu; Hà, Quang Thụy; Nguyễn, Lộc (2018)

 • Giáo dục đại học đáp ng với cuộc cách mạng công nghiệp lần th tư (gọi tắt “đại học 4.0”) trong nghiên cứu này được xác định là mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo, trong đó thành tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0. Các đặc trưng cơ bản của mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo được mô tả trong mô hình “543”, bao gồm: đào tạo định hướng khởi nghiệp (mô hình 5 trong 1); nghiên cứu hàn lâm định hướng đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (mô hình 4 trong 1); đại học thông m...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Nguyen, Thuy Anh (2018)

 • Vietnam is one of the countries that have the highest numbers of persons with disabilities (PWDs). According to the 2009 Census there are approximately 6.1 million PWDs accounting for 7.8% of Vietnamese population. Research has shown that the number of PWDs who attend higher education in Vietnam is extremely low and only 0.1% of PWDs has completed a bachelor program at higher education level. The purpose of this paper is to provide an overview of the status of PWDs in Vietnam as well as analyse the country’s legal framework and policies governing PWDs. To this end, the paper firstly presents facts and figures regarding PWDs in Vietnam. Secondly, the paper reviews Vietnam’s commitments...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Vu, Hoang Linh; Nguyen, Thuy Anh (2018)

 • The higher education system in Vietnam has expanded rapidly during the past two decades. Yet, the equity in terms of access to higher education in the country is understudied. This paper is an attempt to look at Vietnam’s current higher education system in terms of access and equity. Using logistic regression model and data from the Vietnam Household Living Standard Survey 2016, the paper also examines the factors explaining the enrolment in higher education in Vietnam. It shows that there has been a wide gap in the access between the rich and the poor, and between the Kinh/Hoa majority and the ethnic minority group in Vietnam. Therefore, public policies to assist disadvantaged group...

 • The role of the commune-level political system in building new rural areas.pdf.jpg
 • Article


 • Tác giả : Nguyễn, Tiến Toàn (2018)

 • Bài viết phân tích các vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bao gồm các vai trò: 1) nắm bắt chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật xây dựng nông thôn mới; 2) tuyến truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới; 3) lãnh đạo lập kế hoạch chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; 4) tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; 5) kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; 6) huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; 7) đề xuất, kiến nghị lên các cơ quan và cấp có thẩm quyền

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Vũ, Huy Thắng (2018)

 • Bài báo nghiên cứu, đánh giá thực trạng về Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ và một số chính sách phát triển hệ thống này tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Mô tả chi tiết các bước áp dụng chính sách và một số ưu nhược điểm trong quá trình thực hiện các chính sách này. Đề xuất thay đổi chính sách đầu tư và phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ trong thời gian tới tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Nguyễn, Mạnh Tiến (2018)

 • Quá trình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng đang là một xu hướng phát triển mới ở Việt Nam. Sự phát triển này đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đời sống xã hội. Bài viết này sẽ tập trung trình bày 3 vấn đề chính: i. Khái quát các mô hình quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng hiện nay; ii. Tìm hiểu hai mô hình cộng đồng tham gia quản lý khoa học và công nghệ ở tỉnh Hà Nam; iii. Đưa ra một số nhận xét, kiến nghị cho Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Đào, MInh Quân (2018)

 • Với mục tiêu nhìn nhận và đánh giá đúng đắn hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh (NNCM) trong các trường đại học, để từ đó giúp cho các nhà hoạch định chính sách có thể tham khảo và xây dựng được chiến lược phát triển đúng đắn cho nền khoa học và công nghệ (KH&CN) nước nhà. Trong bài viết này chúng tôi lựa đối tượng nghiên cứu để đánh giá là các NNCM ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Tiêu chí đầu vào (input), đầu ra (output) là 2 tiêu chí được chúng tôi sử đụng để đánh giá. Việc đánh giá NNCM sẽ tập trung vào 3 nội dung chính sau đây: (1) Tầm nhìn và thực trạng xây dựng NNCM ở ĐHQGHN; (2) Đánh giá hiệu quả hoạt động của NNCM ở ĐHQGHN; (3) Kết luận.

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Vũ, Văn Khiêm; Hồ, Thế Nam Phương; Bùi, Tiến Dũng (2018)

 • Bài viết này nghiên cứu chính sách nâng cao năng lực đổi mới (innovation) trong doanh nghiệp với kinh nghiệm Hàn Quốc, Malaysia. Đây là hai quốc gia tiêu biểu về thực hiện chính sách nâng cao năng lực đổi mới trong doanh nghiệp thành công. Các quốc gia này có xuất phát điểm với điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ thực hiện các chính sach nâng cao năng lực đổi mới trong doanh nghiệp phù hợp đã giúp họ nhanh chóng trở thành các quốc gia có vị thế cao trên thế giới. Hàn Quốc, Malaysia trước đây có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam hiện nay gợi suy cho nước ta trong hoạch định chính sách nâng cao năng lực đổi mới của các doanh nghiệp.

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Vu, Duc Thuan (2018)

 • This paper aims is to empirically investigate the influence of macro–economic factors on the changes of the public debt in lower middle-income countries. By applying DGMM regression method on the dataset of 40 countries during the 1996-2015, the study provides empirical evidences on the role of macroeconomic factors on changes of public debt in lower middle-income countries, including trade openness, interest rates, budget surplus, inflation, economic growth, foreign direct investment, infrastructure, financial development. However, the unemployment rate does not have any impact whatsoever on debt to GDP ratios over the period. The study also implies that the policy-makers should give...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Đào, Thanh Trường (2018)

 • Chảy chất xám không còn là câu chuyện của ri ng quốc gia nào, nó đã trở thành một vấn đề chung của thế giới. Câu chuyện của chảy chất xám với thuật ngữ “brain drain” được sử dụng bắt đầu từ năm 1963, khi Hiệp hội hoàng gia Anh thấy sự suy giảm chất xám của các nhà khoa học từ Anh sang Mỹ, gây nguy hiểm cho nền kinh tế của Anh. Sau đó, thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi để mô tả sự di chuyển của các chuyên gia, nhà khoa học từ các nước thứ ba. Hay như ở Nga, chảy chất xám còn được gọi thêm bằng các tên khác nhau như: đánh cắp chất xám (brain theft) hay câu chất xám (brain bait). Thực chất đây không phải là vấn đề mới, đặc biệt vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18 khi Peter Đại đế thực h...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Tran, Ngoc Ca (2018)

 • The paper examines the process of technology transfer from British industrial companies to Vietnamese companies, to look at the obstacles of this process, especially in dealing with different business culture environments. The study uses the case studies method, conducting interviews with about ten companies working in oil and gas service industry. Since this is only a first stage of the longer term project, only preliminary results were discussed. Therefore, a company in civil engineering consulting has been examined for comparison. The paper argues that the differences in perception of the same operation activity like service in oil and gas industry are crucial factors to take into ...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Nguyễn, Đình Tấn (2018)

 • Quan điểm, chủ trương của Đảng ta là nhất quán thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, tạo điều kiện để các dân tộc cùng phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cả cộng đồng các dân tộcViệt Nam.Đại hội Đảng lần thứ XII chỉ rõ: "Thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới…làm tốt công tác định canh, định cư và xây dựng vùng kinh tế mới. Quy hoạch, phân bố, sắp xếp lại dân cư, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo anninh, quốc phòng”. Đảng, Nhà nước ban hành các chương trình, chính sách nhằm bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đản...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Nguyễn, Nhật Linh (2018)

 • Trong những năm đầu thế kỷ XV, việc triều Minh mở rộng ảnh hưởng xuống phía Nam, đặc biệt là với cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt, đã đặt các quốc gia khác ở Đông Á trước những nguy cơ tương tự. Trong bối cảnh ấy, dựa trên những kinh nghiệm và hiểu biết về quan hệ Minh – Đại Việt đầu thế kỷ XV, Triều Tiên đã xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách Sự đại trong ngoại giao với nhà Minh. Sự thực thi chính sách này, nỗ lực của Triều Tiên trong việc thần phục, duy trì quan hệ ổn định với triều Minh và nhấn mạnh tính chính thống dòng họ Lý ở Triều Tiên đã cho thấy sự ứng đối của họ trước những sự biến trong quan hệ Minh – Đại Việt. Chính sách Sự đại, với tư cách là sách lược tồ...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Hoàng, Thanh Hương (2018)

 • Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề môi trường và tài nguyên nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng. Vì vậy, trước bối cảnh như hiện nay, công tác quản lý cần phải có những định hướng trước mắt cũng như dài hạn trong xây dựng chiến lược, chính sách, muốn vậy cần phải làm tốt công tác dự báo. Khác với cách tiếp cận khép kín của dự báo truyền thống, cách tiếp cận dự báo dài hạn (foresight) được xem như là cách thức giao tiếp, trao đổi và thỏa thuận giữa các thành phần khác nhau trong xã hội, từ đó phát hiện ra những giá trị khoa học, kinh tế, văn hóa và xã hội có đóng góp lớn cho xã hội chung trong tương lai, đồng thời tích hợp được trong quá trình dự báo ...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Lê, Thị Vinh (2018)

 • Trong bài viết này, từ góc độ tiếp cận triết học, tác giả tập trung phân tích một số vấn đề đặt ra từ thực trạng thực hiện vai trò của Nhà nước trong đảm bảo phân phối công bằng. Bài viết gồm ba nội dung chính: Thứ nhất, phân tích những yếu kém của Nhà nước trong đảm bảo phân phối công bằng như việc Nhà nước can thiệp bất hợp lý vào quan hệ phân phối, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ hoạch định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách phân phối. Thứ hai, chỉ ra hệ quả của thực trạng Nhà nước chưa thực hiện tốt vai trò quản lý, điều tiết, phân phối – đó là sự phân hóa giàu nghèo đang có xu hướng doãng ra và đã có biểu hiện phân cực, đe dọa sự ổn định và phát triển xã hội. Thứ ...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Phạm, Hồng Trang; Phạm, Hồng Nhung (2018)

 • Liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Ở Việt Nam, mặc dù đã có cơ chế tự chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) song mối liên kết này thực tế chưa mạnh. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan cản trở việc hình thành và phát triển mối liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất. Trên cơ sở khảo sát 4 trường đại học, 4 viện nghiên cứu ở miền Bắc Việt Nam, bài viết phân tích nguyên nhân cản trở liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường liên kết nghiên cứu – sản xuất. Theo đó, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, là nhà đầu tư và tiêu thụ sản p...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Đỗ, Phú Hải (2018)

 • Nghiên cứu đã làm sáng tỏ sự tương đồng và sự khác biệt, tính phổ quát và đặc thù trong lý luận phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, kinh tế xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp và công cụ chính sách xanh trong quá trình hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách công để đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Nghiên cứu về nhóm các công cụ chính sách xanh trong các ngành, lĩnh vực khác nhau là nhu cầu nghiên cứu mới phục vụ mục tiêu phát triển bền vững ở nước ta hiện nay.

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 77 tài liệu

Policy and Management Studies : [77]

Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?
Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 77 tài liệu
 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Ngô, Hoài Sơn; Nguyễn, Văn Hòa (2018)

 • Trên cơ sở nghiên cứu một số tài liệu thứ cấp liên quan đến thực hiện chính sách biến đổi khí hậu ở chính quyền địa phương của Trung Quốc, bài viết tiến hành tổng thuật lại cách thức mà Trung Quốc làm cho chính quyền địa phương trở thành một chủ thể không thể thiếu trong quá trình thực hiện chính sách này. Từ đó phân tích và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Bài viết đúc kết được bốn bài học. Thứ nhất là cần kết hợp cách tiếp cận từ dưới lên và từ trên xuống trong quy trình chính sách ứng phó biến đổi khí hậu. Thứ hai, chính quyền địa phương phải thật sự chuyển hoá, lồng ghép các mục tiêu về môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mình. Thứ ba, x...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Nguyễn, Hoàng Nam; Hoàng, Thị Huê (2018)

 • Đẩy mạnh cách tiếp cận thị trường, giúp giảm gánh nặng cho Nhà nước và huy động được nguồn lực của nhiều thành phần trong xã hội, đang là xu hướng vận động chung của các chính sách trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bài viết này phân tích bản chất của cách tiếp cận này và bàn luận về các điều kiện cần để thực hiện thành công, dựa trên các kinh nghiệm từ Hoa Kỳ và một số nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Đặc biệt, bài viết còn tổng hợp một số giải pháp cụ thể, là bài học có thể được áp dụng tại Việt Nam khi thực hiện cách tiếp cận này

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Nguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Hữu Thành Chung; Nghiêm, Xuân Huy; Mai, Thị Quỳnh Lan; Trần, Thị Bích Liễu; Hà, Quang Thụy; Nguyễn, Lộc (2018)

 • Giáo dục đại học đáp ng với cuộc cách mạng công nghiệp lần th tư (gọi tắt “đại học 4.0”) trong nghiên cứu này được xác định là mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo, trong đó thành tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0. Các đặc trưng cơ bản của mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo được mô tả trong mô hình “543”, bao gồm: đào tạo định hướng khởi nghiệp (mô hình 5 trong 1); nghiên cứu hàn lâm định hướng đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (mô hình 4 trong 1); đại học thông m...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Nguyen, Thuy Anh (2018)

 • Vietnam is one of the countries that have the highest numbers of persons with disabilities (PWDs). According to the 2009 Census there are approximately 6.1 million PWDs accounting for 7.8% of Vietnamese population. Research has shown that the number of PWDs who attend higher education in Vietnam is extremely low and only 0.1% of PWDs has completed a bachelor program at higher education level. The purpose of this paper is to provide an overview of the status of PWDs in Vietnam as well as analyse the country’s legal framework and policies governing PWDs. To this end, the paper firstly presents facts and figures regarding PWDs in Vietnam. Secondly, the paper reviews Vietnam’s commitments...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Vu, Hoang Linh; Nguyen, Thuy Anh (2018)

 • The higher education system in Vietnam has expanded rapidly during the past two decades. Yet, the equity in terms of access to higher education in the country is understudied. This paper is an attempt to look at Vietnam’s current higher education system in terms of access and equity. Using logistic regression model and data from the Vietnam Household Living Standard Survey 2016, the paper also examines the factors explaining the enrolment in higher education in Vietnam. It shows that there has been a wide gap in the access between the rich and the poor, and between the Kinh/Hoa majority and the ethnic minority group in Vietnam. Therefore, public policies to assist disadvantaged group...

 • The role of the commune-level political system in building new rural areas.pdf.jpg
 • Article


 • Tác giả : Nguyễn, Tiến Toàn (2018)

 • Bài viết phân tích các vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bao gồm các vai trò: 1) nắm bắt chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật xây dựng nông thôn mới; 2) tuyến truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới; 3) lãnh đạo lập kế hoạch chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; 4) tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; 5) kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; 6) huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; 7) đề xuất, kiến nghị lên các cơ quan và cấp có thẩm quyền

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Vũ, Huy Thắng (2018)

 • Bài báo nghiên cứu, đánh giá thực trạng về Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ và một số chính sách phát triển hệ thống này tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Mô tả chi tiết các bước áp dụng chính sách và một số ưu nhược điểm trong quá trình thực hiện các chính sách này. Đề xuất thay đổi chính sách đầu tư và phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ trong thời gian tới tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Nguyễn, Mạnh Tiến (2018)

 • Quá trình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng đang là một xu hướng phát triển mới ở Việt Nam. Sự phát triển này đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đời sống xã hội. Bài viết này sẽ tập trung trình bày 3 vấn đề chính: i. Khái quát các mô hình quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng hiện nay; ii. Tìm hiểu hai mô hình cộng đồng tham gia quản lý khoa học và công nghệ ở tỉnh Hà Nam; iii. Đưa ra một số nhận xét, kiến nghị cho Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Đào, MInh Quân (2018)

 • Với mục tiêu nhìn nhận và đánh giá đúng đắn hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh (NNCM) trong các trường đại học, để từ đó giúp cho các nhà hoạch định chính sách có thể tham khảo và xây dựng được chiến lược phát triển đúng đắn cho nền khoa học và công nghệ (KH&CN) nước nhà. Trong bài viết này chúng tôi lựa đối tượng nghiên cứu để đánh giá là các NNCM ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Tiêu chí đầu vào (input), đầu ra (output) là 2 tiêu chí được chúng tôi sử đụng để đánh giá. Việc đánh giá NNCM sẽ tập trung vào 3 nội dung chính sau đây: (1) Tầm nhìn và thực trạng xây dựng NNCM ở ĐHQGHN; (2) Đánh giá hiệu quả hoạt động của NNCM ở ĐHQGHN; (3) Kết luận.

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Vũ, Văn Khiêm; Hồ, Thế Nam Phương; Bùi, Tiến Dũng (2018)

 • Bài viết này nghiên cứu chính sách nâng cao năng lực đổi mới (innovation) trong doanh nghiệp với kinh nghiệm Hàn Quốc, Malaysia. Đây là hai quốc gia tiêu biểu về thực hiện chính sách nâng cao năng lực đổi mới trong doanh nghiệp thành công. Các quốc gia này có xuất phát điểm với điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ thực hiện các chính sach nâng cao năng lực đổi mới trong doanh nghiệp phù hợp đã giúp họ nhanh chóng trở thành các quốc gia có vị thế cao trên thế giới. Hàn Quốc, Malaysia trước đây có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam hiện nay gợi suy cho nước ta trong hoạch định chính sách nâng cao năng lực đổi mới của các doanh nghiệp.

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Vu, Duc Thuan (2018)

 • This paper aims is to empirically investigate the influence of macro–economic factors on the changes of the public debt in lower middle-income countries. By applying DGMM regression method on the dataset of 40 countries during the 1996-2015, the study provides empirical evidences on the role of macroeconomic factors on changes of public debt in lower middle-income countries, including trade openness, interest rates, budget surplus, inflation, economic growth, foreign direct investment, infrastructure, financial development. However, the unemployment rate does not have any impact whatsoever on debt to GDP ratios over the period. The study also implies that the policy-makers should give...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Đào, Thanh Trường (2018)

 • Chảy chất xám không còn là câu chuyện của ri ng quốc gia nào, nó đã trở thành một vấn đề chung của thế giới. Câu chuyện của chảy chất xám với thuật ngữ “brain drain” được sử dụng bắt đầu từ năm 1963, khi Hiệp hội hoàng gia Anh thấy sự suy giảm chất xám của các nhà khoa học từ Anh sang Mỹ, gây nguy hiểm cho nền kinh tế của Anh. Sau đó, thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi để mô tả sự di chuyển của các chuyên gia, nhà khoa học từ các nước thứ ba. Hay như ở Nga, chảy chất xám còn được gọi thêm bằng các tên khác nhau như: đánh cắp chất xám (brain theft) hay câu chất xám (brain bait). Thực chất đây không phải là vấn đề mới, đặc biệt vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18 khi Peter Đại đế thực h...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Tran, Ngoc Ca (2018)

 • The paper examines the process of technology transfer from British industrial companies to Vietnamese companies, to look at the obstacles of this process, especially in dealing with different business culture environments. The study uses the case studies method, conducting interviews with about ten companies working in oil and gas service industry. Since this is only a first stage of the longer term project, only preliminary results were discussed. Therefore, a company in civil engineering consulting has been examined for comparison. The paper argues that the differences in perception of the same operation activity like service in oil and gas industry are crucial factors to take into ...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Nguyễn, Đình Tấn (2018)

 • Quan điểm, chủ trương của Đảng ta là nhất quán thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, tạo điều kiện để các dân tộc cùng phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cả cộng đồng các dân tộcViệt Nam.Đại hội Đảng lần thứ XII chỉ rõ: "Thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới…làm tốt công tác định canh, định cư và xây dựng vùng kinh tế mới. Quy hoạch, phân bố, sắp xếp lại dân cư, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo anninh, quốc phòng”. Đảng, Nhà nước ban hành các chương trình, chính sách nhằm bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đản...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Nguyễn, Nhật Linh (2018)

 • Trong những năm đầu thế kỷ XV, việc triều Minh mở rộng ảnh hưởng xuống phía Nam, đặc biệt là với cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt, đã đặt các quốc gia khác ở Đông Á trước những nguy cơ tương tự. Trong bối cảnh ấy, dựa trên những kinh nghiệm và hiểu biết về quan hệ Minh – Đại Việt đầu thế kỷ XV, Triều Tiên đã xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách Sự đại trong ngoại giao với nhà Minh. Sự thực thi chính sách này, nỗ lực của Triều Tiên trong việc thần phục, duy trì quan hệ ổn định với triều Minh và nhấn mạnh tính chính thống dòng họ Lý ở Triều Tiên đã cho thấy sự ứng đối của họ trước những sự biến trong quan hệ Minh – Đại Việt. Chính sách Sự đại, với tư cách là sách lược tồ...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Hoàng, Thanh Hương (2018)

 • Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề môi trường và tài nguyên nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng. Vì vậy, trước bối cảnh như hiện nay, công tác quản lý cần phải có những định hướng trước mắt cũng như dài hạn trong xây dựng chiến lược, chính sách, muốn vậy cần phải làm tốt công tác dự báo. Khác với cách tiếp cận khép kín của dự báo truyền thống, cách tiếp cận dự báo dài hạn (foresight) được xem như là cách thức giao tiếp, trao đổi và thỏa thuận giữa các thành phần khác nhau trong xã hội, từ đó phát hiện ra những giá trị khoa học, kinh tế, văn hóa và xã hội có đóng góp lớn cho xã hội chung trong tương lai, đồng thời tích hợp được trong quá trình dự báo ...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Lê, Thị Vinh (2018)

 • Trong bài viết này, từ góc độ tiếp cận triết học, tác giả tập trung phân tích một số vấn đề đặt ra từ thực trạng thực hiện vai trò của Nhà nước trong đảm bảo phân phối công bằng. Bài viết gồm ba nội dung chính: Thứ nhất, phân tích những yếu kém của Nhà nước trong đảm bảo phân phối công bằng như việc Nhà nước can thiệp bất hợp lý vào quan hệ phân phối, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ hoạch định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách phân phối. Thứ hai, chỉ ra hệ quả của thực trạng Nhà nước chưa thực hiện tốt vai trò quản lý, điều tiết, phân phối – đó là sự phân hóa giàu nghèo đang có xu hướng doãng ra và đã có biểu hiện phân cực, đe dọa sự ổn định và phát triển xã hội. Thứ ...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Phạm, Hồng Trang; Phạm, Hồng Nhung (2018)

 • Liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Ở Việt Nam, mặc dù đã có cơ chế tự chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) song mối liên kết này thực tế chưa mạnh. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan cản trở việc hình thành và phát triển mối liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất. Trên cơ sở khảo sát 4 trường đại học, 4 viện nghiên cứu ở miền Bắc Việt Nam, bài viết phân tích nguyên nhân cản trở liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường liên kết nghiên cứu – sản xuất. Theo đó, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, là nhà đầu tư và tiêu thụ sản p...

 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Đỗ, Phú Hải (2018)

 • Nghiên cứu đã làm sáng tỏ sự tương đồng và sự khác biệt, tính phổ quát và đặc thù trong lý luận phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, kinh tế xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp và công cụ chính sách xanh trong quá trình hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách công để đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Nghiên cứu về nhóm các công cụ chính sách xanh trong các ngành, lĩnh vực khác nhau là nhu cầu nghiên cứu mới phục vụ mục tiêu phát triển bền vững ở nước ta hiện nay.

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 77 tài liệu