Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55517
Title: Sự tương đồng giữa mã di truyền với các quái của kinh dịch
Authors: Lân Thành Lê
Keywords: Mã di truyền và quái tương đồng, bazơ nitơ, tứ tượng, codon, trùng quái.
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: p 31, 5 (2015) 9-25;
Abstract: Năm 1973, Bác sĩ Martin Schönberger đã trình bày cách phối thuộc bốn bazơ nitơ với Tứ tượng trong sách “Kinh dịch và Mã di truyền”, nhưng ông không giải thích lý do tại sao lại phối thuộc như vậy, trong khi có 24 cách. Ông đã mắc một vài lỗi trong khởi đầu việc tính toán, nên kết quả tính toán của ông không đúng và thiếu sức thuyết phục. Khi dịch sách của Schönberger sang Việt ngữ, Bác sĩ Đỗ Văn Sơn đã viết một phụ lục giải thích rõ lý do của cách phối thuộc này. Chúng tôi đã khắc phục các sai sót của Schönberger và đạt được kết quả rất tốt. Bài báo này sẽ trình bày các cải tiến để hoàn chỉnh phương pháp đó về mặt Toán học, Kinh dịch cũng như Di truyền học. Bài báo cũng liệt kê các phương án của 8 tác giả khác và phân tích để thấy phương án của Schönberger là tốt nhất. Bài báo vận dụng Toán học để đánh giá định lượng được các thành phần của một Trùng quái cũng như một codon.
Description: tr. 9-25
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55517
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 256-1-500-1-10-20160405.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.