Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55581
Title: Tìm hiểu chữ Tâm trong Đạo Phật
Authors: Lê, Hữu Tuấn
Keywords: Phật giáo;Đạo Phật;Chữ Tâm
Issue Date: 2003
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 4/2003 ; 5 tr. ; TNS10469
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55581
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10469.pdf
  • Description : 
  • Size : 20.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.