Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55588
Title: Đánh giá chi phí xã hội của Carbon: Ứng dụng thử nghiệm cho dự án CDM thu hồi khí đồng hành tại mỏ dầu Rạng Đông - Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Đàm, Thị Tuyết
Keywords: Chi phí xã hội của Carbon, biến đổi khí hậu, cơchếphát triển sạch
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 31;Số 4 (2015)
Abstract: Nghiên cứu này đưa ra khái niệm và ý nghĩa của chi phí xã hội của Carbon (SCC) và một số phương pháp ước lượng SCC dựa trên các phương pháp phân tích chi phí - lợi ích truyền thống. Trên cơsở đó, nghiên cứu ứng dụng tính SCC cho dự án cơ chế phát triển sạch (CDM) thu hồi khí đồng hành tại mỏdầu Rạng Đông - Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quảphân tích cho thấy SCC phụ thuộc chủ yếu vào hai hệ số chiết khấu trong mô hình tính toán là hệ số chiết khấu xã hội r(t) và hệ số chiết khấu Carbon r(CO2). Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉra rằng SCC phụ thuộc nhiều hơn vào hệ số r(t), điều đó có nghĩa là việc đầu tưgiảm thiểu phát thải khí nhà kính của các dự án CDM mang lại lợi ích xã hội lớn hơn so với lợi ích bán chứng chỉ giảm phát thải (CER)
Description: tr. 21-29
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55588
ISSN: 2588-1108
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đánh giá chi phí xã hội của Carbon Ứng dụng thử nghiệm cho dự án CDM thu hồi khí đồng hành tại mỏ dầu Rạng Đông - Bà Rịa - Vũng Tàu.pdf
  • Description : 
  • Size : 724.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.