Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55593
Title: Chiến thuật tham gia, bảo vệ của luật sư đại diện bị hại trong Tố tụng hình sự ở Nga và những gợi mở cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Authors: Gorsky, Vadim Vadimovich
Mai, Văn Thắng
Keywords: Chiến thuật;Luật sư;Bị hại;Tố tụng hình sự;Liên bang Nga
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 1
Abstract: Bài viết bàn về chiến thuật tham gia, bảo vệ của luật sư đại diện cho người bị hại trong Tố tụng hình sự Liên bang Nga và phân tích những xu hướng phát triển trong hoạt động nghiên cứu về loại chiến thuật này trong khoa học điều tra hình sự xuất phát từ những thay đổi về tư duy cũng như các nguyên tắc pháp luật hình sự trong hệ thống pháp luật Liên bang Nga hiện đại. Trên cơ sở những phân tích trường hợp Liên bang Nga, nhóm tác giả đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách tư pháp, đảm bảo tranh tụng trong xét xử và đổi mới hoạt động đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay.
Description: tr. 73-81
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55593
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4051-85-7521-1-10-20170329.pdf
  • Description : 
  • Size : 340.81 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.