Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55594
Title: Đánh giá khả năng tổn thương do tai biến trượt lở đất đến sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hà Giang
Authors: Nguyễn, Thị Vĩnh Hà
Keywords: Nông nghiệp, tổn thương, trượt lở đất
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 1 (2017)
Abstract: Nông nghiệp là sinh kế chủ yếu của bà con miền núi tỉnh Hà Giang, nên việc xác định khả năng tổn thương do tai biến trượt lở đất đến sản xuất nông nghiệp là cần thiết nhằm giúp nhà quản lý có thể đưa ra các giải pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro đối với đời sống của người dân. Bài viết đánh giá khả năng tổn thương do tai biến trượt lở đất tại xã Bản Díu, huyện Xín Mần và xã Tân Nam, huyện Quang Bình,tỉnh Hà Giang. Nghiên cứu áp dụng phương pháp của Bohle (2001) nhằm xác định chỉ số khảnăng tổn thương phụ thuộc vào tính phơi lộ và khảnăng ứng phó của cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy trước tai biến trượt lở đất, xã Bản Díu (huyện Xín Mần) có nguy cơ phơi lộthấp hơn xã Tân Nam(huyện Quang Bình), tuy nhiên xã Tân Nam có khả năng ứng phó tốt hơn. Vì vậy, xét tổng thể,khảnăng tổn thương đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp ởhai xã là tương đương. Các thôn Na Lũng, Mào Phố (xã Bản Díu) và Nà Mèo, Lùng Chún (xã Tân Nam) có khả năng tổn thương do trượt lở đất cao hơn so với các thôn còn lại ở cả hai khu vực nghiên cứu.
Description: tr. 55-63
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55594
ISSN: 2588-1108
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đánh giá khả năng tổn thương do tai biến trượt lở đất đến sản xuất nông nghiệp tại xã Bản Díu, huyện Xín Mần và xã Tân Nam, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang .pdf
  • Description : 
  • Size : 402.09 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.