Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55595
Title: Đánh giá mở rộng thương hiệu dưới góc độ người tiêu dùng tại Việt Nam - Trường hợp áp dụng với thương hiệu Vinamilk
Authors: Phạm, Thị Liên
Trần, Quang Thắng
Đặng, Thị Liên
Keywords: Mở rộng thương hiệu, đánh giá mở rộng thương hiệu, quản trị thương hiệu.
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 30;Số 4 (2014)
Abstract: Thương hiệu đóng vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo nên sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Qua nhiều thập kỷ, mởrộng thương hiệu là một trong những chiến lược marketing chính được các doanh nghiệp sử dụng. Bài viết đưa ra mô hình các yếu tố ảnh hưởng tới việc đánh giá mở rộng thương hiệu dưới góc độ người tiêu dùng tại Việt Nam, phân tích trường hợp của thương hiệu Vinamilk, từ đó đề xuất khuyến nghị về quản trịthương hiệu nhằm giúp các nhà quản trị thương hiệu và quản trị marketing tại Công ty Cổphần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng như tại các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện chiến lược mở rộng thương hiệu thành công.
Description: tr. 66-73
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55595
ISSN: 2588-1108
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đánh giá mở rộng thương hiệu dưới góc độ người tiêu dùng tại Việt Nam - Trường hợp áp dụng với thương hiệu Vinamilk.pdf
  • Description : 
  • Size : 137.54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.