Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55601
Title: Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu đối với khai thác và nuôi trồng thủy sản
Authors: Nguyễn, Viết Thành
Nguyễn, Thị Vĩnh Hà
Đàm, Thị Tuyết
Trần, Quốc Toản
Nguyễn, Ngọc Thanh
Keywords: Biến đổi khí hậu, đánh giá tổn thương, khai thác và nuôi trồng thủy sản, Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 1 (2017)
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá tổn thương của IPCC để đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu đối với khai thác và nuôi trồng thủy sản khu vực phía Bắc, bao gồm các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với nuôi trồng thủy sản, chỉ số tổn thương cao nhất là Thái Bình và Hà Tĩnh; nhỏ nhất là Quảng Ninh và Hải Phòng. Đối với khai thác thủy sản, chỉ số tổn thương cao nhất là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; nhỏ nhất là Quảng Ninh và Hải Phòng.
Description: tr. 64-73
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55601
ISSN: 2588-1108
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu đối với khai thác và nuôi trồng thủy sản .pdf
  • Description : 
  • Size : 459.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.