Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55602
Title: Giá trị tinh túy của nhân sinh quan Phật giáo nguyên thủy
Authors: Lê, Văn Tuấn
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2017
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 1/2017 ;1 tr. ; TNS10722
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55602
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10722.pdf
  • Description : 
  • Size : 995.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.