Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55603
Title: Bài thơ "Cáo tật thị chúng" của Mãn Giác thiền sư đời Lý được đưa vào giảng dạy trong nhà trường
Authors: Nguyễn, Phạm Hà
Nguyễn, Phạm Hùng
Keywords: Phật giáo;Văn học phật giáo;Thơ
Issue Date: 2003
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 4/2003 ; 4 tr. ; TNS1076
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55603
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10476.pdf
  • Description : 
  • Size : 16.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.