Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55605
Title: Gương sáng người Phật tử "Tôi được như hôm nay là nhờ hồng ân Tam bảo"
Authors: Thành Nam
Keywords: Phật giáo;Phật tử
Issue Date: 2003
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 4/2003 ; 2 tr. ; TNS1077
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55605
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10477.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.