Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55659
Title: Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tố tụng với việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân của đương sự trong giải quyết việc dân sự
Authors: Bùi, Thị Huyền
Keywords: Bảo đảm quyền con người;quyền công dân của đương sự trong việc dân sự;t tụng dân sự;Bộ luật t tụng dân sự năm 2015
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32;Số 4
Abstract: Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng dân sự (viết tắt là TTDS) là vấn đề có ý quan trọng về chính trị, xã hội trong điều kiện hiện nay. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (viết tắt là BLTTDS 2015) đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân của đương sự. Bài viết đưa ra các phân tích, đánh giá các quy định của BLTTDS 2015 về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tố tụng với việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân của đương sự trong giải quyết việc dân sự, đồng thời đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Description: tr. 24-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55659
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4066-85-7551-1-10-20170404.pdf
  • Description : 
  • Size : 320.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.