Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55672
Title: Nữ trí thức với công tác lãnh đạo quản lý
Authors: Đức Thị Minh Trần, Thanh Thị Việt Nguyễn
Keywords: Nội dung bài viết là một phần trong đề tài nghiên cứu toàn diện về nữ trí thức với tư cách là nguồn lực lao động chất lượng cao trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Bằng phương pháp nghiên cứu xã hội học trên 3626 khách thể là trí thức thuộc các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, kinh tế tại 5 tỉnh thành, bài viết trình bầy một số kết quả khảo sát thái độ và hiện trạng nữ trí thức đối với lĩnh vực lãnh đạo quản lý. Các yếu tố về đặc trưng nghề nghiệp, trình độ học vấn, thâm niên công tác, thái độ đối với công việc, hoàn cảnh hôn nhân, loại hình cơ quan… lần lượt được khảo sát bằng các số liệu định lượng và phân tích trong quan hệ với lĩnh vực lãnh đạo quản lý. Thông qua những phân tích cụ thể, người đọc có thể hình dung rõ hơn những yếu tố tác động tới nữ trí thức trong quá trình phấn đấu về công danh và sự nghiệp từ chính nhận thức và ý kiến của phụ nữ. Kết quả nghiên cứu là tư liệu tham khảo để các nhà xây dựng chính sách, quản lý nhân sự cấp cao đưa ra những quy định phù hợp, khả thi nhằm tăng cường tỷ lệ làm lãnh đạo quản lý của phụ nữ, trong đó có nữ trí thức .
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 31, Số 3 (2015) 1-12;
Abstract: Nội dung bài viết là một phần trong đề tài nghiên cứu toàn diện về nữ trí thức với tư cách là nguồn lực lao động chất lượng cao trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Bằng phương pháp nghiên cứu xã hội học trên 3626 khách thể là trí thức thuộc các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, kinh tế tại 5 tỉnh thành, bài viết trình bầy một số kết quả khảo sát thái độ và hiện trạng nữ trí thức đối với lĩnh vực lãnh đạo quản lý. Các yếu tố về đặc trưng nghề nghiệp, trình độ học vấn, thâm niên công tác, thái độ đối với công việc, hoàn cảnh hôn nhân, loại hình cơ quan… lần lượt được khảo sát bằng các số liệu định lượng và phân tích trong quan hệ với lĩnh vực lãnh đạo quản lý. Thông qua những phân tích cụ thể, người đọc có thể hình dung rõ hơn những yếu tố tác động tới nữ trí thức trong quá trình phấn đấu về công danh và sự nghiệp từ chính nhận thức và ý kiến của phụ nữ. Kết quả nghiên cứu là tư liệu tham khảo để các nhà xây dựng chính sách, quản lý nhân sự cấp cao đưa ra những quy định phù hợp, khả thi nhằm tăng cường tỷ lệ làm lãnh đạo quản lý của phụ nữ, trong đó có nữ trí thức .
Description: tr. 1-12
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55672
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 225-1-438-1-10-20160405.pdf
  • Description : 
  • Size : 358.09 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.