Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55674
Title: Vấn đề kết cấu tự sự và các khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI
Authors: Giang Cẩm Hoàng
Keywords: Kết cấu tự sự, tiểu thuyết, mô hình thể loại, truyền thống, cách tân.
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 31, Số 3 (2015) 13-22;
Abstract: Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI đang có xu hướng phân chia phức tạp thành nhiều “nhóm”, nhiều “dòng” khác nhau. Thông qua việc khảo sát, đối sánh phương thức kết cấu tác phẩm của hai nhóm tiểu thuyết nổi bật A và B (phân chia dựa trên độ dài, dung lượng, quy mô tác phẩm), bài viết sẽ tập trung đi đến trả lời một câu hỏi khoa học: Hai nhóm A và B đó có thực sự tạo ra hai khuynh hướng phát triển riêng biệt của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI hay không?
Description: tr. 13-22
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55674
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 226-1-440-1-10-20160405.pdf
  • Description : 
  • Size : 247.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.