Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55676
Title: Truyền hình bình dân ở Việt Nam: Giữa dân chủ hoá và thị trường hoá
Authors: Giang Thu Nguyễn
Keywords: Truyền hình bình dân, truyền hình Việt Nam, dân chủ, thị trường hoá, Đổi Mới
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 31, Số 3 (2015) 23-36;
Abstract: Bài viết này giới thiệu khái niệm “truyền hình bình dân” (ordinary television) – một khái niệm quan trọng liên quan tới sự phát triển của truyền hình thế giới trong bối cảnh hậu Chiến Tranh Lạnh. Mấu chốt của sự ra đời và phát triển của “truyền hình bình dân” nằm ở việc chuyển dịch trọng tâm từ các chương trình tin tức và phim truyền hình sang các chương trình giải trí liên quan tới đời sống hàng ngày, nơi những người “bình thường” - tức là những người không có chuyên môn gì về truyền hình - góp vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra nội dung phát sóng. Sau khi trình bày tổng quan lý thuyết, tác giả bài viết dùng khái niệm “truyền hình bình dân” để nhìn lại quá trình phát triển của truyền hình Việt Nam sau năm 1986. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích mối quan hệ giữa tính dân chủ và tính thị trường hàm ẩn trong quá trình bình dân hoá nội dung truyền hình.
Description: tr. 23-36
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55676
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 227-1-442-1-10-20160405.pdf
  • Description : 
  • Size : 271.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.