Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55679
Title: Tam quy y - Phép đầu tiên Nhập đạo
Authors: Kim, Cương Tử
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Giáo lý Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/1998 ; 3 tr. ; TNS10047
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55679
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10047.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.75 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.