Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55683
Title: Tạo chữ đẹp với Photoshop
Authors: Bs. : Phạm Quang Huy, Phạm Quang Huấn
Keywords: Photoshop;Đồ hoạ máy tính
Issue Date: 2001
Publisher: H. : Thống kê
Citation: 383 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55683
Appears in Collections:000 - Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : V_D0_09352_01.pdf
 • Description : 
 • Size : 37.23 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_D0_09352_02.pdf
 • Description : 
 • Size : 36.53 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_D0_09352_03.pdf
 • Description : 
 • Size : 41.03 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_D0_09352_04.pdf
 • Description : 
 • Size : 143.64 MB
 • Format : Adobe PDF


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.