Hòa Thượng Thích Tâm Tịch - Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trả lời phỏng vấn nhân dịp Phật đản (PL2542) 1998

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55684Hòa Thượng Thích Tâm Tịch - Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trả lời phỏng vấn nhân dịp Phật đản (PL2542) 1998

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55684