Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55880
Title: Giáo trình vật lý lượng tử: tóm tăt lý thuyết và bài tập
Keywords: Giáo trình;Vật lý lượng tử;Vật lý
Issue Date: 1999
Publisher: Giáo dục
Citation: 325 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55880
Appears in Collections:500 - Khoa học tự nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_G0_25201_01.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.82 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : V_G0_25201_02.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.