Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5600
Title: Một số vấn đề chủ yếu về pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam trong việc bảo vệ các quyền con người
Authors: Hứa, Thị Thơ
Keywords: Luật hình sự;Thi hành án;Quyền con người;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 28 tr.
Abstract: Trình bày những vấn đề lý luận về quyền con người và bảo vệ các quyền con người trong pháp luật thi hành án hình sự. Nghiên cứu các quy định của pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam trong việc bảo vệ các quyền con người. Từ đó chỉ ra những điểm thiếu sót trong các quy định của pháp luật về bảo vệ các quyền con người. Đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam trong việc bảo vệ các quyền con người.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5600
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002222.pdf
  • Description : 
  • Size : 387.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.