Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56006
Title: Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đại
Authors: Nguyễn, Hùng Cường
Keywords: Nguyên tắc công bằng;phân định biển;phân định thềm lục địa
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 30;Số 4
Abstract: Nguyên tắc công bằng là nguyên tắc cơ bản và nền tảng trong phân định biển nói riêng và phân định thềm lục địa nói chung. Bài viết tập trung phân tính nội dung của nguyên tắc công bằng trong tiến trình phát triển của luật biển quốc tế, thực tiễn của việc áp dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển tại các thiết chế tài phán quốc tế và từ đó đưa ra kiến nghị và đề xuất đối với việc vận dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa tại Việt Nam.
Description: tr. 47-57
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56006
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 568-1-1090-1-10-20160509.pdf
  • Description : 
  • Size : 172.17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.