Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56443
Title: Trách nhiệm pháp lý quốc tế
Authors: Lê, Văn Bính
Keywords: Trách nhiệm;Pháp lý;Quốc tế
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 28;Số 2
Abstract: Lợi ích quốc gia trong quan hệ quốc tế luôn gắn liền với trách nhiệm quốc tế của quốc gia đó. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm pháp lý quốc tế đã thể hiện là một trong các điều kiện tiên quyết để duy trì hòa bình và thiết lập trật tự pháp lý quốc tế nói chung, giải quyết hay “dung hòa” lợi ích giữa các quốc gia tham gia vào quan hệ pháp luật quốc tế nói riêng. Đây là một vấn đề quan trọng mà tác giả muốn trao đổi cùng độc giả.
Description: tr. 69-77
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56443
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1129-1-2200-1-10-20160520.pdf
  • Description : 
  • Size : 291.34 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.