Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56609
Title: Khái niệm khủng bố dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu
Authors: Lê, Văn Bính
Keywords: Khái niệm khủng bố;Nhà nghiên cứu
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 27;Số 1
Abstract: Khủng bố quốc tế chưa có khái niệm chung trong luật quốc tế hiện đại. Vì tính phức tạp của hiện tượng xã hội đặc biệt này mà các nhà nghiên cứu chưa thể đưa ra một khái niệm chung mà đạt được sự đồng thuận của các quốc gia trên thế giới. Bài viết có tính trao đổi về bản chất của vấn đề này.
Description: tr. 42-49
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56609
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 964-1-1872-1-10-20160518.pdf
  • Description : 
  • Size : 173.94 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.