Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56610
Title: Khởi tín đại thừa tu tập thiền định
Authors: Thái, Trịnh, Văn Hiến Huyền
Keywords: Thiền định
Issue Date: 1997
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Thiền là phương pháp tu tập của nhà Phật để tiến tới giác ngộ, giải thoát sinh tử,...
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học 1997 ;3tr. ; TNS10890
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56610
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10890.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.