Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56611
Title: Khái niệm chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 và hướng sửa đổi, bổ sung
Authors: Vương, Văn Bép
Keywords: Khái niệm chứng cứ;Bộ luật tố tụng hình sự;2003;Sửa đổi, bổ sung
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 27;Số 1
Abstract: Qua việc nghiên cứu khái niệm chứng cứ dưới góc độ khoa học và góc độ lập pháp tố tụng hình sự, tác giả đã chỉ ra các tồn tại trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 về khái niệm này và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung.
Description: tr. 50-57
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56611
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 965-1-1874-1-10-20160518.pdf
  • Description : 
  • Size : 153.82 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.