Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56694
Title: Đánh giá thực trạng sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Huế
Authors: Nguyễn, Hữu Ngữ
Nguyễn, Thành Quốc
Keywords: Nghĩa trang;Quy hoạch sử dụng đất;Quản lý;Thành phố Huế;Hỏa táng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol 30, No 1 (2014);
Abstract: Bài báo đã trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa ở thành phố Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đất nghĩa trang, nghĩa địa phân bổ không tập trung và nằm rải rác trên địa bàn các phường của thành phố Huế với diện tích là 696,64 ha. Có 81% hộ điều tra cho rằng kiến trúc xây dựng lăng mộ của gia đình là theo ý kiến mong muốn của mỗi gia đình. Chỉ có 16% hộ dân điều tra cho rằng, xây dựng lăng mộ có diện tích theo đúng quy định của chính quyền địa phương. Quản lý Nhà nước về đất đai mặc dù đã được chú ý ở tất cả các cấp nhưng vẫn chưa toàn diện. Việc ban hành các tài liệu pháp lý liên quan đến đất nghĩa trang, nghĩa địa vẫn còn chưa đầy đủ và thiếu sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương. Quy hoạch sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho từng khu vực, từng năm hoặc từng thời kỳ. Trên địa bàn thành phố có 449 khu nghĩa trang, nghĩa địa nhưng chỉ có 3 khu nghĩa trang phù hợp với quy hoạch. 49% ý kiến người dân được điều tra không đồng tình với việc thay đổi hình thức an táng bằng hỏa táng.
Description: tr. 41-49
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56694
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đánh giá thực trạng sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Huế.pdf
  • Description : 
  • Size : 302.71 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.