Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56760
Title: Tô Đông Pha với Đạo Phật
Authors: Phan, Nguyên Thắng
Keywords: Đạo Phật
Issue Date: 1997
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Phan, N. T. (1997). Tô Đông Pha với Đạo Phật. Tạp chí nghiên cứu phật học, 27-28.
Series/Report no.: Tạp chí nghiên cứu phật học
Abstract: Tô Đông Pha, tự là Tử Chiêm, hiệu là Đông Pha cư sĩ. Quê Ông huyện Ni Sơn, quận Minh Châu- Tứ Xuyên
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56760
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10896.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.