Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56765
Title: Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí
Keywords: Nguyên tắc;Dân sự;Vụ án hình sự
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 26;Số 1
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 hiện hành, tác giả đã bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, phân tích nội dung, những vướng mắc để từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 liên quan đến nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.
Description: tr. 12-23
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56765
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1794-1-3485-1-10-20161028.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.