Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56789
Title: Ảnh hưởng của các thông số vận hành hệ thống MBR lên hiệu quả xử lý chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt
Authors: Nguyễn, Minh Kỳ
Nguyễn, Hoàng Lâm
Keywords: Thông số vận hành hệ thống MBR;Xử lý chất ô nhiễm;Nước thải sinh hoạt;Thời gian lưu (HRT)
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, M. K, Nguyễn, H. L. (2017). Ảnh hưởng của các thông số vận hành hệ thống MBR lên hiệu quả xử lý chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 33, 1, 43-51.
Series/Report no.: Tạp chí Các Khoa học Trái đất và Môi trường
Abstract: Bài báo trình bày kết quả ảnh hưởng của các thông số HRT, MLSS, DO lên hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của hệ thống MBR. Bể phản ứng được thiết kế với dung tích hữu ích 36 lít (kích thước L.W.H = 24*20*75cm) và module màng nhúng chìm có kích thước lỗ lọc 0,4µm. Mô hình thí nghiệm được vận hành trong thời gian 4 tháng với các tải trọng hữu cơ (OLR) từ 1,7 đến 6,8 kgCOD/m3.ngày. Thời gian lưu (HRT) là thông số quan trọng trong quá trình vận hành hệ thống MBR. Ở các ngưỡng giá trị MLSS khác nhau, hiệu quả loại bỏ chất ô nhiễm cũng khá tương đồng. Nồng độ oxy hòa tan DO có vai trò quan trọng cung cấp dưỡng khí để vi sinh vật oxy hóa cơ chất. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy mối liên hệ tương quan giữa các thông số ô nhiễm sau xử lý với các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình vận hành hệ thống. Phần lớn hệ số tương quan thể hiện ở mức độ khá chặt và có ý nghĩa thống kê (p<0,05).
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56789
Language: vi
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ảnh hưởng của các thông số vận hành hệ thống MBR lên hiệu quả xử lý chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt.pdf
  • Description : 
  • Size : 328.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.